Privacybeleid

Club48 hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website van Club48 worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving. Club48 beantwoordt e-mailberichten die via de website binnenkomen snel, zorgvuldig en volgens de meest actuele inzichten. Zij gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelt vragen vertrouwelijk. De gegevens nodig voor het beantwoorden van worden (tijdelijk) opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden n of u verder te kunnen helpen. Club48 zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website delen of verkopen aan derden voor commerciƫle doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Club48 doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Recht op inzage, correctie en verwijdering U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Club48 bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Privacy/cookies
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Contact
Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan: info@club48.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram