Bestuur Club 48 uitgebreid

21 november 2019

Chantal Beltman en Iris Slappendel zijn deze week toegetreden tot het bestuur van Club 48. Door de komst van de twee oud-rensters is tegemoet gekomen aan de wens van de overige bestuursleden om tot een gelijkwaardiger verdeling te komen in het hoogste orgaan van Club 48. Keetie van Oosten-Hage en Peter Smit zijn afgetreden. Het bestuur van Club 48 bestaat naast de twee nieuwe bestuursleden verder uit Joop Atsma (voorzitter), René Koppert, Erik Dekker, John van den Akker en Peer Maas.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram